Obchodní podmínky

Služby a produkty nabízené na e-shopu www.levnevolani.cz dodává společnost FAYN Telecommunications s.r.o. Naše kompletní obchodní podmínky si prosím prostudujte na stránce https://www.fayn.cz/o-nas/podminky/

Naše služby pokrývají široké spektrum zákazníků a technologií, proto nejsou nejkratší. Dovolili jsme si pro vás tedy připravit jejich stručný přehled. Věříme, že se jedná o podstatné záležitosti. Avšak nejde o náhradu jejich kompletního znění: 

  1. S kým uzavíráte smlouvu? S FAYN Telecommunications s.r.o., Popelova 150,71, 620 00, Brno. IČ: 26761050, DIČ: CZ26761050. Společnost je zapsána v OR KS Brno, oddíl C, vložka číslo 51326.

  2. Naše služby se řídí Veřejnými obchodními podmínkami, Ceníkem v platném znení a platnými zákony České republiky. 

  3. Jsme řádně zaregistrovaným správcem osobních údajů u Úřadu pro ochranu osobních údajů se sídlem Pplk. Sochora 27, 170 00 Praha 7. Osvědčení o registraci bylo vydáno dne 12. září 2005 s registračním číslem 24772/001. Uzavřením Smlouvy nám dáváte svolení, že Vám v rozumné míře můžeme posílat obchodní sdělení, týkající se výhradně našich služeb. Toto můžete kdykoli odvolat. Další podrobnosti najdete na adrese: http://www.fayn.cz/gdpr

  4. Smlouva se uzavírá pomocí prostředků komunikace na dálku (sítě Internet). Smlouva je uzavřena okamžikem, kdy nám odešlete objednávku, nejpozději však prvním čerpáním služby. Dle ustanovení § 1829 občanského zákoníku, máte právo odstoupit od Smlouvy do 14 dnů od uzavření Smlouvy. Pokud v oněch 14 dnech dojde k užití služby, můžete od Smlouvy odstoupit, avšak za předpokladu uhrazení nákladů vzniklých na čerpání služby. Taktéž v případě předání pokynu k přenesení čísla do naší sítě s ČVOP kódem může jít o nezvratný proces, který je v případě stornování zpoplatněn částkou 290 korun s DPH. 

  5. V případě podstatné změny podmínek služby vás o tom budeme informovat minimálně 1 měsíc předem formou e-mailu. V případě zhoršení podmínek máte právo službu vypovědět bez sankcí. 

  6. Námi veřejně nabízené služby nejsou určeny pro telemarketing, trvalá přesměrování, dlouhotrvající spojení (dětská chůvička) a jinými činnosti v rozporu s běžným užíváním. Služby označené jako neomezené mají nastaven ochranný limit 3000 jednotek. Po překročení tohoto limitu mohou být další jednotky účtovány dle platného Ceníku. 

  7. Kredit je nutné dobít alespoň jednou za každých 6 měsíců od posledního dobití. Pokud klesne úroveň kreditu do záporných hodnot, odchozí služby jsou blokovány do dalšího nabití kreditu na kladnou úroveň. Je-li hodnota kreditu záporná déle, než 30 dnů, může být Služba kompletně zrušena. V případě koupě dotovaného zařízení s kreditem je platnost tohoto kreditu neomezená (tedy až do jeho vyčerpání). 

  8. Jestliže se z nějakého důvodu nepohodoneme, kromě klasické soudní cesty máte právo řešit věc mimosoudně. V případě telekomunikačních služeb je zodpovědným orgánem, na který se můžete obrátit, Český telekomunikační úřad (www.ctu.cz). U zboží a služeb mimo telekomunikační oblast je to Česká obchodní inspekce (www.coi.cz), případně další subjekty, které splňují zákonné požadavky na mimosoudním řešení spotřebitelských sporů (ADR). 

  9. Informace o zajištění zpětného odběru elektrozařízení